Zajímavá literatura týkající se Templářského řádu a Templářů

Související:

Statistika:

dnes: 8

poslední měsíc: 566


Anketa:

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano (26.9 %)

Ještě je co zlepšovat (31.9 %)

Ne (40.4 %)

Literatura věnovaná templářům a Řádu

Zde naleznete malý seznam literatury zabývající se křížovými výpravami a templářskou tématikou. Komentáře si nedělají nárok na pozici renomovaného posudku, ale spíše chtějí ušetřit čas případným čtenářům. Pokud zde nějakou knihu nenajdete, nedivte se. Je spousta autorů, kteří se stále vrhají na toto téma, ale ne vždy je to přínosem. Pokud však víte o nějaké knize, která by zde měla být uvedena a není, rádi přivítáme Váš příspěvek.

Bůh tomu chce

Karl von Wetzky (Moravská Bastei, Brno 1998)

Bůh tomu chce

Velmi dobrá, čtivá kniha, popisuje Německou část třetí křížové výpravy pod vedením Friedricha Barbarossy a účast Čechů a Moravanů na ní.


Dějiny Templářského řádu

Mervin Sterneck (Půdorys, Praha 2004)

Dějiny Templářského řádu

Tato čtivá kniha sice obsahuje některé nesrovnalosti, možná i chyby, ale přesto ji doporučuji. Probírá mnoho aspektů života templářů, obsahuje přijímací obřad, vysvětluje jednotlivé třídy uvnitř Řádu. Mimo jiné obsahuje citaci z "De laude novae mi"


Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska

kolektiv autorů (Argo, Praha 2008)

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska

Tato kniha čerpá z dobových textů vybraných především ze starých německých kronik. Popisuje málo známou část křížových výprav, při nichž došlo k znovudobývání Iberského poloostrova na Maurech. Obsahuje mimo jiné popis dobytí Lisabonu při II. křížové výpravě roku 1147 z tzv. "Dopisu křižáka", přímého účastníka a úryvky z Magdeburské kroniky. Soubor doplňuje zpráva o námořní cestě, při níž poutníci plavící se na lodi do Jeruzaléma dobyli město Slives roku 1189 a vyprávění o dobytí hradu Alcácer.


Dva měsíce ve středověku

Miloš Jesenský (AOS Publisching 1999)

Dva měsíce ve středověku

Kniha plná různých fantazií o středověku a jeho tajemstvích. Autor neskrývá v úvodu, že čerpal z různých zdrojů spíše fantastických než spolehlivých. Čtivá kniha pro fanoušky nevyřešitelných záhad.


Encyklopedie řádů a kongregací v Českých zemích 1. díl

Milan Michael Buben (Libri s.r.o. Praha 2002)

Encyklopedie řádů a kongregací v Českých zemích 1. díl

Tato tenká kniha je plná informací, je vidět, že autor ví o čem píše. Není divu, PhDr. M.M. Buben je padagogem na FFUK v Praze, publikoval knihy Heraldika (1968), Dějiny a současnost řádu Maltézských rytířů (1993), Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou (1996), Encyklopedii Heraldiky a Encyklopedii českých a moravských sídelních biskupů (2000) Autor je rytířem Suverénního řádu Maltézských rytířů.


Foucaultovo kyvadlo

Umberto Eco, překlad Zdeněk Frýbort (Odeon, Praha 1991)

Foucaultovo kyvadlo

Tuto knihu by neměl vynechat žádný člověk zabývající se Templáři, ať už z důvodů hledání fantastických tajemství světa, nebo se zájmem o různé okultní spolky. Pan Eco sleduje historii různých tajných sekt a spolků, jejich domnělé nebo skutečné spojení s templáři, odkrývá možnost jakéhosi tajného "Plánu" k ovládnutí světa. Prostě a jednoduše: "za vším, co se v historii událo zásadního, je třeba hledat skryté Templáře".


Jeruzalém a Svatá země

Kolektiv autorů (Euromedia Group k.s. - Ikar, Praha 2008)

Jeruzalém a Svatá země

Jedná se o ilustrovaného turistického průvodce. Tuto nebo podobnou knihu doporučuji proto, aby si zájemce o tématiku křížových výprav udělal představu o místech, kde se všechny události odehrály. Tuto konkrétní knihu mohu doporučit, obsahuje barevné modely Jerusaléma v různých historických obdobích, dále spoustu vyobrazení důležitých míst a jejich historii.


Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky

Usáma ibn Munkíz, překlad Rudolf Veselý (Academia, Praha 2009)

Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky

Jedná se už o druhé vydání této knihy u nás, první vyšlo už v roce 1971 a velmi špatně se shání, proto jsem velmi ocenil její znovuvydání. Tato kniha jsou paměti syrského emíra, válečníka, politika a dvořana. V mnoha kapitolách podává záznam historických událostí, kterých byl přímým účastníkem. Narodil se dva roky před prvním vpádem křižáků do sv. země a zemřel rok po bitvě u Hattinu.


Křižáci v Orientu

Georges Tate, překlad Jaroslava Rauschová (Svornosť, Bratislava 1996)

Křižáci v Orientu

Zajímavá kniha shrnující křížové výpravy je plná historických vyobrazení a romantických obrázků. Za grafickou stránku knize dávám 100 bodů.


Křížové výpravy

Antony Bridge, překlad Marie Kreysová (Academia, Praha 1995)

Křížové výpravy

Dobrá publikace zabývající se křížovými výpravami do Svaté země. Jako zdroj informací o této době mohu doporučit.


Neděle v Bouvines 27. červenec 1214

Georges Duby, překlad Tomáš Opočenský (Argo, Praha 1996)

Neděle v Bouvines 27. červenec 1214

Tato kniha předního francouzského historika napsaná na konci šedesátých let dvacátého století je velmi pozoruhodné dílo. Nejen že líčí historickou událost pro Francouze velkého významu, podle soudobé kroniky Viléma Bretaňského, ale rozebírá mýtus, který se okolo ní v průběhu dějin vytvořil. Pro nás je velmi důležitý podrobný popis samotné bitvy, tomu, co jí předcházelo a toho, co po ní následovalo. Autor v knize hluboce rozebírá rytířskou kulturu středověku. Vřele doporučuji.


Němečtí rytíři

Petr Adam (Trinitas, Svitavy 1998)

Němečtí rytíři

Jak už název napovídá, pojednává kniha o historii Řádu Německých rytířů od jejich vzniku pod hradbami Akkonu až po současnost. Zaměřuje se především na činnost Řádu v Českých zemích. Je to dobrá kniha.


Rytíři a rytířství ve středověku

Jean Flori, překlad Dominika Kovářová (Vyšehrad, Praha 2008)

Rytíři a rytířství ve středověku

Velmi důležitá kniha pro pochopení vzniku rytířského stavu ve středověké společnosti. Autor vysvětluje vznik feudálního systému s jeho králi, knížaty, hrabaty a jejich Milités. Nejprve členy jejich družin a posléze jejich leníků. Mužů sloužících jim vojensky za právo držby pozemků.


Templáři

Ernst Sommer, přeložil Pavel Eisner (Mht, Praha 1994, druhé vydání)

Templáři

Tato beletristická kniha pojednává především o procesu s Templáři. Když jsem ji před patnácti lety četl, velmi se mi líbila.


Templáři (2009)

Barbara Fraleová, překlad Josef Prokop (Argo, Praha 2009)

Templáři (2009)

Zajímavá kniha, jde o poměrně novou práci především o templářském procesu (vyšla v Itálii teprve v roce 2007). Autorka sice rozebírá i historii Řádu a křižáckých států ve Svat zemi, ale hlavní určení této knihy je proces, jeho příčiny, průběh a následky. Autorka pracuje jako archivářka vatikánských archívů na téma templářský proces, má doktorát na univerzitě v Benátkách. Stěžejní pro její knihu je tzv Chinonský svitek, nalezený autorkou ve vatikánském archivu. Tento svitek je záznam výslechu nejvyšších templářských představitelů na hradě Chinon papežskou komisí roku 1308. Ve svitku je uvedeno to, že papež v podstatě učinil Řádu nabídku další existence pod podmínku veřejného pokoření Řádu, žádosti o odpuštění a následného přijetí trestu. Papežská komise měla pravomoc poskytnout odpuštění těmto představeným Řádu, pokud o ně požádají a navrátit je do lůna církve, což se i stalo. Další podmínkou bylo následné spojení Templářského řádu s řádem Špitálníků sv. Jana.

Autorka vysvětluje i následný průběh procesu, během kterého se to papeži vymklo z kontroly a následkem toho bylo přerušení činnosti Řádu, jeho rozpuštění a převod majetku do rukou Johanitů v roce 1312. V této knize je i poměrně zajímavě rozebírán život templářů podle jejich řehole.


Templáři v zemích Českých králů

Jaroslav Melichar alias Templarius Bohemicus (MH, Beroun 2009)

Templáři v zemích Českých králů

Hezká kniha plná pěkných barevných fotografii. Autor se snaží vystopovat místa spojená s působením Templářů pomocí studia místních pověstí a různých odkazů z historických pramenů, nejčastěji z kroniky Václava Hájka z Libočan. Autor má v plánu vydat další publikace s přihlédnutím k sousedním zemím a překlad pražského exempláře řádových regulí. Nezbývá než počkat, co se z toho vyvine.


Templáři: Boží bojovníci, ďáblovi bankéři

Frank Santello, překlad Lumír Mikula (Brána, Praha 2007)

Templáři: Boží bojovníci, ďáblovi bankéři

Tato kniha neobsahuje pouze historii Řádu a spekulace o důvodu jeho konce jako spousta podobných, ale mimo jiné vysvětluje vznik různých smyšlených legend, nepravd a báchorek okolo Řádu, které vznikly až dávno po jeho zrušení. Vysvětluje mimo jiné vznik fámy o tzv. Bafometovi, o uctívání modly ve tvaru lidské hlavy. Vysvětluje rozvoj nového zájmu o Řád a jeho tajemství. Odkrývá vliv takzvaného dědictví Řádu na vznik tajných spolků osmnáctého a devatenáctého století. Autor rozlišuje mezi dějinami "Temlářů" a dějinami tzv. "Templarismu". Stálo za to si to přečíst, alespoň teď vím, jak vypadal Bafomet.


Templáři: Vzestup a pád mýty opředeného řádu

Piers Paou Read, překlad Miroslav Košťál (Jiří Buchal v edici BB art, Praha 2001)

Templáři: Vzestup a pád mýty opředeného řádu

Velmi obsáhlá publikace. Autor velmi důkladně probírá historii Svaté země, začíná zhruba v roce 1800 před Kristem. Opravdu důkladně je zpracované i období křížových výprav. Je zde velké množství informací a přesto se kniha dobře čte.


Nabídka gravírování a řezání laserem, výroba dárků a štítků | Aquaskipper na Jablonecké přehradě | Řezané květiny a výzdoba interérů | Váš odkaz zde